โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1และ ม.4

โพสต์15 พ.ค. 2561 20:21โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  ดร.สุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียม.1 และ ม.4 ณ หอประชุม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

Comments