โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ การประเมินรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์11 ม.ค. 2561 19:35โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
      วันที่ 11 มกราคม 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  และ ดร.สุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒   ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขนาดกลาง)    โดยทางโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้นำเสนอนายศุภวิชญ์ สุขเกษม ประธานนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  เข้ารับการประเมิน  

Comments