โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ โครงการส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ

โพสต์13 มิ.ย. 2561 02:28โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 18:54 ]
 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย 
ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
Comments