โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ม.6

โพสต์13 มี.ค. 2560 17:51โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2559

Comments