โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขนาดกลาง)

โพสต์13 พ.ย. 2560 01:14โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 01:23 ]
วันที่ 13 พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขนาดกลาง) โดยมีท่านผู้อำนวยการพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้เกียรติพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง และร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนขนาดกลาง) ปีการศึกษา 2560
Comments