วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายรังสรรค์ สู้สนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เดินทางให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูผู้ประสานงาน การรับวัคซีน Pfizer ในนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ อายุระหว่าง 12 – 17 ปี ณ เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

โพสต์10 ต.ค. 2564 09:24โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

Comments