วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบหมาย นายปรัชญา กาญจนวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์14 ม.ค. 2565 20:44โดยPiruch Chokchai

Comments