วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00น. - 12.00น. นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังการบรรยายและขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/2,และ6/3 เข้าร่วมฟังบรรยาย

โพสต์16 ก.ย. 2563 22:43โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments