วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับนายปรัชญา กาญจนวณิชย์ ครู โรงเรียนปากจาบวิทยา ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์17 ก.ค. 2564 04:04โดยPiruch Chokchai

Comments