วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ขอขอบคุณ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม จากการระบายน้ำ ของโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลำตะคลอง กรมชลประทาน ซึ่งสถานการณ์น้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบกับอาคารเรียนและอาคารประกอบในบางจุด โดยเฉพาะบริเวณสนามหน้าเสาธง ทั้งนี้ โรงเรียน ยังคงเฝ้าระวัง และเตรียมแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือ กับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โพสต์21 ต.ค. 2564 06:46โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

Comments