วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๐ น. นางศศิ ทองทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๖ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์4 เม.ย. 2564 10:05โดยPiruch Chokchai

Comments