วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จำนวน ๗๕๕ คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา(Covid-19) (วัคซีน Pfizer เข็มแรก) ในการนี้ นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโชคชัย ให้การต้อนรับและอธิบายการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนในอำเภอโชคชัย ณ โรงพยาบาลอำเภอโชคชัย (แห่งใหม่) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์9 ต.ค. 2564 21:06โดยPiruch Chokchai

Comments