วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมจัดกิจกรรม "สร้างสุข เสริมแรงใจ มิติใหม่โชคชัยสามัคคี" ผ่านออนไลน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์9 ต.ค. 2564 21:07โดยPiruch Chokchai

Comments