อบรมระเบียบวินัยข้าราชการบุคลากรโนนสมบูรณ์วิทยา

โพสต์12 พ.ย. 2560 21:29โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายเกชา เหมือนวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา มอบหมายให้ นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้นำคณะครูและบุคลกรทางกาศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โดยมีนายกอปรเชษฐ จิตรละม่อม นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้
Comments