การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์11 ม.ค. 2565 01:40โดยsaran makkhangphanao
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด 
โดยมี รองผอ.สพม.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม สพม.นครราชสีมา

ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 01:40
Comments