ผอ.สพม.นม เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิทนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกิจการด้านการศึกษาและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โพสต์25 พ.ย. 2564 00:22โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2564 00:24 ]
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
            นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิทนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อกิจการด้านการศึกษาและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา