ร่วมประชุมข้าราชการ ปรึกษาหารือ เขต 1-7

โพสต์11 ม.ค. 2565 23:54โดยsaran makkhangphanao
วันที่ 12 มกราคม 2565
        นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมข้าราชการ เพื่อปรึกษาหารือโดยมีผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาวเรือง สพป.นครราชสีมา เขต 1
ในการนี้ มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด


ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 23:54
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 23:54
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 23:54
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 23:54
ą
saran makkhangphanao,
11 ม.ค. 2565 23:54
Comments