ร่วมต้อนรับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยท่านเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีของนักเรียนโครงการ พสวท. ณ อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โพสต์23 พ.ย. 2564 20:34โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2564 20:36 ]
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
            นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ  ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยท่านเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีของนักเรียนโครงการ พสวท. ณ อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา