ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์18 ส.ค. 2564 01:58โดยPamila Petch-aum

วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่างเพิมเติม จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์2 ส.ค. 2564 00:41โดยPamila Petch-aum

ตามมติที่ประชถมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 อนุมัติให้ข้าราชการครูย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นม จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์28 เม.ย. 2564 00:03โดยDuangmanee Sodthale

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์11 มี.ค. 2564 23:42โดยPamila Petch-aum

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษษให้ผู้ที่มีคสามประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศฯ ยื่นคำร้องขอย้ายโดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

โพสต์25 ก.พ. 2564 01:50โดยPamila Petch-aum

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง และสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สามารถส่งคำร้องขอย้าย(เพิ่มเติม) ในระหว่างวันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาไทย

โพสต์8 ธ.ค. 2563 19:02โดยโรงเรียน หันห้วยทรายพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:17 ]

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาไทย ตามรายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

โพสต์4 พ.ย. 2563 19:34โดยSupada Kotesanlee

คำสั่งย้ายข้าราชการครู คำสั่ง ศธจ.นครราชสีมา ที่ 1453/2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

โพสต์8 มิ.ย. 2563 21:17โดยPamila Petch-aum

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563

โพสต์17 พ.ค. 2563 23:56โดยPamila Petch-aum

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดดังนี้

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์22 เม.ย. 2563 21:34โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ

1-10 of 233