ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


หน้าแรก‎ > ‎ประชาสัมพันธ์‎ > ‎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

โพสต์16 ม.ค. 2562 20:57โดยPamila Petch-aum

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

โพสต์4 ม.ค. 2562 01:09โดยPamila Petch-aum

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรณีปกติ) ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ม.ค. 2562 00:43โดยPamila Petch-aum

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอีดดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562

โพสต์2 ม.ค. 2562 02:20โดยSupada Kotesanlee

สพม.31 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรณีปกติ) ดังนี้
1. สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์8 พ.ย. 2561 02:06โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาต่างๆ ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

การแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์8 พ.ย. 2561 00:12โดยPamila Petch-aum

การแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

โพสต์1 พ.ย. 2561 01:58โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

สถิติการรับสมัครพนักงานราชการ

โพสต์30 ต.ค. 2561 18:40โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 18:41 ]


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์22 ต.ค. 2561 23:11โดยPamila Petch-aum

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
จำนวน 17 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

1-10 of 200