ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

โพสต์9 มี.ค. 2562 21:11โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/15 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่ ศธ 04261/16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 นั้น
          คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช้ตำแหน่งว่างครู เพื่อใช้สำหรับประกอบการย้ายรอบแรก สาเหตุการว่างเนื่องจากสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (เพิ่มเติม) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:59โดยชลิตา ดามพ์สุกรี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 20:02 ]

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:57โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ให้ผู้มีสิทธิ ฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์28 ม.ค. 2562 18:52โดยPamila Petch-aum

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าแรก‎ > ‎ประชาสัมพันธ์‎ > ‎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

โพสต์16 ม.ค. 2562 20:57โดยPamila Petch-aum

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

โพสต์4 ม.ค. 2562 01:09โดยPamila Petch-aum

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรณีปกติ) ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ม.ค. 2562 00:43โดยPamila Petch-aum

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอีดดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562

โพสต์2 ม.ค. 2562 02:20โดยSupada Kotesanlee

สพม.31 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรณีปกติ) ดังนี้
1. สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์8 พ.ย. 2561 02:06โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาต่างๆ ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

การแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์8 พ.ย. 2561 00:12โดยPamila Petch-aum

การแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

1-10 of 204