ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์14 ม.ค. 2563 22:58โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 1 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

รายละเอียดดังประกาศ ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:52โดยSupada Kotesanlee   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:53 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:25โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง รับสมัครวันที่ 7 มิ.ย.2562-17 มิ.ย.2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดตามไฟล์ ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนายการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์23 พ.ค. 2562 03:50โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ประกาศดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อานายการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์23 พ.ค. 2562 03:42โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ประกาศดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในตำแหน่งที่ว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

โพสต์14 พ.ค. 2562 02:05โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง

ด้วยโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  ตำบลช้างทอง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   วิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 1  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:40โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียด ตามประกาศ ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์6 พ.ค. 2562 21:10โดยชลิตา ดามพ์สุกรี   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 21:11 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

1-10 of 220