ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์20 ก.พ. 2563 06:56โดยPamila Petch-aum

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
          บัดนี้ การรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายละเอียดดังประกาศแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคริตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 ก.พ. 2563 01:26โดยPamila Petch-aum

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคริตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์14 ม.ค. 2563 22:58โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 1 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

รายละเอียดดังประกาศ ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:52โดยSupada Kotesanlee   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 00:53 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:25โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง รับสมัครวันที่ 7 มิ.ย.2562-17 มิ.ย.2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดตามไฟล์ ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนายการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์23 พ.ค. 2562 03:50โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ประกาศดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อานายการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์23 พ.ค. 2562 03:42โดยPamila Petch-aum

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ประกาศดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในตำแหน่งที่ว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

โพสต์14 พ.ค. 2562 02:05โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง

ด้วยโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  ตำบลช้างทอง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   วิชาเอกภาษาจีน  จำนวน 1  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารดังแนบ

1-10 of 222