ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระดับปริญญาโท เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์โดยPamila Petch-aum

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภทPremium (บรรจุชุดที่ 6) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รอบที่ 2

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:09โดยPamila Petch-aum

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รอบที่ 2 
จะดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

โพสต์31 ม.ค. 2561 23:40โดยSurachart Swangponkrang   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 23:45 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ตำแหน่งว่างพร้อมวิชาเอก สายครูผู้สอน ปี 2561

โพสต์23 ม.ค. 2561 23:30โดยPamila Petch-aum

รายละเอียดตำแหน่งว่างพร้อมวิชาเอก สายครูผู้สอน ปี 2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:31โดยPamila Petch-aum

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:16โดยPamila Petch-aum

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:30โดยPamila Petch-aum

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ปี 2561 และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ตามวันเวลาราชการ

1-10 of 160