ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

โพสต์11 เม.ย. 2560 01:33โดยKanyawat Werapong

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน  

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย

โพสต์13 มี.ค. 2560 23:51โดยKanyawat Werapong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1/2560  โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2560  โดยมีผู้ได้รับการพิจารณาย้าย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 42 ราย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการภายในวันที่ 2 เมษายน 2560

ประกาศรวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์13 มี.ค. 2560 23:01โดยKanyawat Werapong

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31

เรื่อง   รวมบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)

โพสต์15 ก.พ. 2560 23:00โดยKanyawat Werapong

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)


สถานที่รับสมัคร :  สพป.นครราชสีมา เขต 4


ด้วยศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2560

แก้ไข ประกาศตำแหน่งว่าง ครู

โพสต์13 ม.ค. 2560 02:51โดยKanyawat Werapong


ประกาศ การย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้บริหาร(เพิ่มเติม)

โพสต์10 ม.ค. 2560 22:26โดยKanyawat Werapong

 ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0934893018 (ผอ.กลุ่มบุคคล)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:14โดยKanyawat Werapong

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0934893018 (ผอ.กลุ่มบุคคล)

1-10 of 138