ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.31

โพสต์20 ก.ค. 2561 01:14โดยSupada Kotesanlee

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2561 21:01โดยPamila Petch-aum

ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์18 มิ.ย. 2561 23:45โดยPamila Petch-aum

ให้ผู้คัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

1-10 of 181