หน้าแรก‎ > ‎ประชาสัมพันธ์‎ > ‎ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

โพสต์16 ม.ค. 2562 20:57โดยPamila Petch-aum
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่