การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ รอบที่ ๒

โพสต์23 ม.ค. 2561 01:36โดยSurasak Kaiking

Ċ
Surasak Kaiking,
23 ม.ค. 2561 01:36
Ċ
Surasak Kaiking,
23 ม.ค. 2561 01:36
Ċ
Surasak Kaiking,
23 ม.ค. 2561 01:36
Ċ
Surasak Kaiking,
23 ม.ค. 2561 01:36
Ċ
Surasak Kaiking,
23 ม.ค. 2561 01:36
Comments