การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์11 มี.ค. 2564 23:42โดยPamila Petch-aum
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษษให้ผู้ที่มีคสามประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศฯ ยื่นคำร้องขอย้ายโดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
Ċ
Pamila Petch-aum,
11 มี.ค. 2564 23:42
Comments