การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์2 ส.ค. 2564 00:41โดยPamila Petch-aum
ตามมติที่ประชถมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 อนุมัติให้ข้าราชการครูย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นม จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
Comments