การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

โพสต์25 ก.พ. 2564 01:50โดยPamila Petch-aum
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง และสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สามารถส่งคำร้องขอย้าย(เพิ่มเติม) ในระหว่างวันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
Pamila Petch-aum,
25 ก.พ. 2564 01:50
Comments