การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:30โดยPamila Petch-aum
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ปี 2561 และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561 ตามวันเวลาราชการ