ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562

โพสต์2 ม.ค. 2562 02:20โดยSupada Kotesanlee
สพม.31 ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรณีปกติ) ดังนี้
1. สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
Ċ
Supada Kotesanlee,
2 ม.ค. 2562 02:20
Ċ
Supada Kotesanlee,
2 ม.ค. 2562 02:20
Ċ
Supada Kotesanlee,
2 ม.ค. 2562 02:20
Comments