ประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์18 มิ.ย. 2561 23:45โดยPamila Petch-aum
ให้ผู้คัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
Ċ
Pamila Petch-aum,
18 มิ.ย. 2561 23:45
Comments