ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 พ.ค. 2561 01:06โดยPamila Petch-aum
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.mattayom31.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 วันที่ 6-14  พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
Ċ
Pamila Petch-aum,
30 พ.ค. 2561 01:06
Comments