ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์23 พ.ค. 2562 03:42โดยPamila Petch-aum
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้ประกาศดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในตำแหน่งที่ว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้