ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 ที่ประกาศเพิ่มเติม

โพสต์18 ส.ค. 2564 01:58โดยPamila Petch-aum
วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่างเพิมเติม จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
Ċ
Pamila Petch-aum,
18 ส.ค. 2564 01:58
Comments