รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ม.ค. 2562 00:43โดยPamila Petch-aum
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอีดดังต่อไปนี้
ċ
ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา.rar
(19164k)
Pamila Petch-aum,
3 ม.ค. 2562 00:43
Comments