รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์28 ม.ค. 2562 18:52โดยPamila Petch-aum
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้