รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์5 มิ.ย. 2561 01:40โดยSupada Kotesanlee
อ่านเพิ่มเติม
Ċ
Supada Kotesanlee,
5 มิ.ย. 2561 01:40
Ċ
Supada Kotesanlee,
5 มิ.ย. 2561 01:40
Ċ
Supada Kotesanlee,
5 มิ.ย. 2561 01:40
Ċ
Supada Kotesanlee,
5 มิ.ย. 2561 01:40
Comments