รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย

โพสต์13 มี.ค. 2560 23:51โดยKanyawat Werapong

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้ดำเนินการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1/2560  โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2560  โดยมีผู้ได้รับการพิจารณาย้าย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 42 ราย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการภายในวันที่ 2 เมษายน 2560
Ċ
Kanyawat Werapong,
13 มี.ค. 2560 23:52
Ċ
Kanyawat Werapong,
13 มี.ค. 2560 23:51
Comments