รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์8 พ.ย. 2561 02:06โดยPamila Petch-aum
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาต่างๆ ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Ċ
Pamila Petch-aum,
8 พ.ย. 2561 02:06
Comments