ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

โพสต์1 พ.ย. 2561 01:58โดยPamila Petch-aum
ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Pamila Petch-aum,
1 พ.ย. 2561 02:09
Ċ
Pamila Petch-aum,
1 พ.ย. 2561 02:09
Comments