Knowledge‎ > ‎

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔

โพสต์4 ส.ค. 2559 00:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผอ.นิรมิตร ดวดกระโทก และทีมงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน


        โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ "หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร" 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2559 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ
ą
งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม,
4 ส.ค. 2559 00:37
Comments