การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง

โพสต์17 ธ.ค. 2559 23:00โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง


กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:44โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:38โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การประดิษฐ์หมูออมสินจากกระดาษ

ส่งเสริมรักการอ่าน

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:30โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2559 22:31 ]

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียน  แนะนำการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ธ.ค. 2559 16:00โดยYada Rattanakumnerd

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ เสียสละ อดทน รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น
                                                                                    ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

โพสต์3 ธ.ค. 2559 04:06โดยโรงเรียน ศรีสุขวิทยา

กิจกรรม ดอกไม้หรรษา

กิจกรรม ขนมไทย

กิจกรรม ออกกำลังกาย

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์2 ธ.ค. 2559 16:45โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 16:50 ]

กิจกรรมการประดิษฐ์  "กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า"  ทุกวันศุกร์คาบ 6-7 
โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Big Cleaning day

โพสต์10 พ.ย. 2559 18:56โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยา  จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิมเวลารู้" Big Cleaning day เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสา  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำความดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : การทำข้าวผัด

โพสต์8 พ.ย. 2559 20:55โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวผัด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้

     


โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทำโบว์ไว้ทุกข์

โพสต์1 พ.ย. 2559 02:44โดยโรงเรียน มัธยมด่านขุนทด   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2559 05:04 ]โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทำโบว์ไว้ทุกข์    วันที่  1  พฤศจิกายน  2559

1-10 of 53