การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ส่งออเดอร์ผลิตภัณฑ์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์22 พ.ย. 2561 19:03โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนผลิตภัณฑ์นักเรียนจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสั่งออเดอร์ คุกกี้ P&P Bakery และ น้ำดื่ม Happy Drink จำนวน 60 ชุด เป็นอาหารเบรคสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์เป็นที่เรียบร้อย  สร้างทักษะอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  (สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ P&P Bakery และน้ำดื่ม Happy Drink ติดต่อ 0849580005 ราคาชุดละ 25 บาท นะคะ)กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ น้ำดื่มสมุนไพร "Happy Drink" โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์15 พ.ย. 2561 07:29โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ น้ำดื่มสมุนไพร..."Happy Drink" ปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อเตรียมสู่การมีอาชีพ ตามความถนัดความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กจบการศึกษาพื้นฐานแล้วสามารถพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:21โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง กิจกรรมการทำขนมเบเกอรี่ "P&P Bakery" ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรวัตถุดิบ การลงมือปฏิบัติจริง การจำหน่าย คำนวณต้นทุนสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักเรียนมีความสุข และมีความภาคภูมิใจกับผลผลิตที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วย

กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ สู่เส้นทางอาชีพ

โพสต์17 ม.ค. 2561 10:36โดยโรงเรียน ภู่วิทยา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 06:26 ]


โคราชพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

โพสต์23 พ.ย. 2560 21:10โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรือง2(ตัดดอก) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์17 พ.ย. 2560 00:23โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา

   โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรื่อง2(ตัดดอก) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจออยากปลูกดาวเรือง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยโรงเรียนได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อยในโรงเรียนสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต(คลิปสาธิต)

โพสต์20 ก.ย. 2560 20:35โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 00:18 ]

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูดาว โหมดนอก คุณครูว่าที่ร้อยตรี วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์


คลิปสาธิต


คลิปแสดงในนิทรรศการ

"ปันจักสีลัต"

โพสต์3 ส.ค. 2560 23:52โดยโรงเรียน สีดาวิทยา

โรงเรียนสีดาวิทยา ส่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ  โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย  ผลการนำเสนอ โรงเรียนสีดาวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาร่างกาย (Health) ชื่อ กิจกรรม  "ปันจักสีลัต" ครูที่ปรึกษา  นายบรรจง  กล้าหาญ


กิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card)

โพสต์3 ส.ค. 2560 02:58โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 11-12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดสอนการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จัดสอนโดยครูปณิตา  แก้วกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบึงพะไลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒

โพสต์11 ก.ค. 2560 02:03โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ 


กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูแพรวพรรณ  ประสมศิริ
1-10 of 66