การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนภู่วิทยา ผอ.สพม.31 พบปะผู้บริหารและคณะครู

โพสต์17 ม.ค. 2561 10:36โดยโรงเรียน ภู่วิทยา


โคราชพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

โพสต์23 พ.ย. 2560 21:10โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรือง2(ตัดดอก) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์17 พ.ย. 2560 00:23โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา

   โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรื่อง2(ตัดดอก) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจออยากปลูกดาวเรือง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยโรงเรียนได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อยในโรงเรียนสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต(คลิปสาธิต)

โพสต์20 ก.ย. 2560 20:35โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 00:18 ]

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูดาว โหมดนอก คุณครูว่าที่ร้อยตรี วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัตน์


คลิปสาธิต


คลิปแสดงในนิทรรศการ

"ปันจักสีลัต"

โพสต์3 ส.ค. 2560 23:52โดยโรงเรียน สีดาวิทยา

โรงเรียนสีดาวิทยา ส่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ  โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย  ผลการนำเสนอ โรงเรียนสีดาวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาร่างกาย (Health) ชื่อ กิจกรรม  "ปันจักสีลัต" ครูที่ปรึกษา  นายบรรจง  กล้าหาญ


กิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card)

โพสต์3 ส.ค. 2560 02:58โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 11-12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดสอนการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จัดสอนโดยครูปณิตา  แก้วกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบึงพะไลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒

โพสต์11 ก.ค. 2560 02:03โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ 


กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูแพรวพรรณ  ประสมศิริ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม "น้ำพริกเผาธัญพืช"

โพสต์6 ก.ค. 2560 02:23โดยYada Rattanakumnerd

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "น้ำพริกเผาธัญพืช" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head)  ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ได้รับรางวัล Best  of the  best ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  

 
  

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์2 ก.ค. 2560 22:50โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

กิจกรรม "วอลเลย์บอล แสนสนุก" กิจกรรมที่เป็น Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูธนศักดิ์ รัตนราศรี

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์13 มิ.ย. 2560 03:55โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดสอนโดยครูปณิตา  แก้วกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบึงพะไล
1-10 of 63