การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒

โพสต์11 ก.ค. 2560 02:03โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ 


กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูแพรวพรรณ  ประสมศิริ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม "น้ำพริกเผาธัญพืช"

โพสต์6 ก.ค. 2560 02:23โดยYada Rattanakumnerd

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "น้ำพริกเผาธัญพืช" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head)  ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ได้รับรางวัล Best  of the  best ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  

 
  

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์2 ก.ค. 2560 22:50โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

กิจกรรม "วอลเลย์บอล แสนสนุก" กิจกรรมที่เป็น Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูธนศักดิ์ รัตนราศรี

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์13 มิ.ย. 2560 03:55โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดสอนโดยครูปณิตา  แก้วกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบึงพะไล
รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง

โพสต์17 ธ.ค. 2559 23:00โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง


กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:44โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:38โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การประดิษฐ์หมูออมสินจากกระดาษ

ส่งเสริมรักการอ่าน

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:30โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2559 22:31 ]

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียน  แนะนำการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ธ.ค. 2559 16:00โดยYada Rattanakumnerd

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ เสียสละ อดทน รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น
                                                                                    ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

โพสต์3 ธ.ค. 2559 04:06โดยโรงเรียน ศรีสุขวิทยา

กิจกรรม ดอกไม้หรรษา

กิจกรรม ขนมไทย

กิจกรรม ออกกำลังกาย

1-10 of 57