โคราชพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

โพสต์23 พ.ย. 2560 21:10โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี

Comments