กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรือง2(ตัดดอก) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์17 พ.ย. 2560 00:23โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
   โรงเรียนหนองบัวละครวิทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกดาวเรื่อง2(ตัดดอก) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจออยากปลูกดาวเรือง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยโรงเรียนได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อยในโรงเรียนสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนComments