กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ น้ำดื่มสมุนไพร "Happy Drink" โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์15 พ.ย. 2561 07:29โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ น้ำดื่มสมุนไพร..."Happy Drink" ปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อเตรียมสู่การมีอาชีพ ตามความถนัดความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กจบการศึกษาพื้นฐานแล้วสามารถพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments