กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน บุญวัฒนา ๒

โพสต์11 ก.ค. 2560 02:03โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2
กิจกรรม "เติมจินตนาการสู่งานศิลป์" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูพิสิษฐ์  พรสี่ 


กิจกรรม "พับผีเสื้อด้วยกระดาษ" 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม  คุณครูแพรวพรรณ  ประสมศิริ
Comments