กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนพุดซาพิทยาคม "น้ำพริกเผาธัญพืช"

โพสต์6 ก.ค. 2560 02:23โดยYada Rattanakumnerd
 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "น้ำพริกเผาธัญพืช" ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head)  ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ได้รับรางวัล Best  of the  best ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  

 
  

Comments