"ปันจักสีลัต"

โพสต์3 ส.ค. 2560 23:52โดยโรงเรียน สีดาวิทยา
โรงเรียนสีดาวิทยา ส่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือก ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ  โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย  ผลการนำเสนอ โรงเรียนสีดาวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาร่างกาย (Health) ชื่อ กิจกรรม  "ปันจักสีลัต" ครูที่ปรึกษา  นายบรรจง  กล้าหาญ


Comments