รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง

โพสต์17 ธ.ค. 2559 23:00โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง


Comments