โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 ธ.ค. 2559 16:00โดยYada Rattanakumnerd
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ เสียสละ อดทน รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น
                                                                                    ดูภาพเพิ่มเติมคลิก
Comments