โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:21โดยBC6501_26 ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด
โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง กิจกรรมการทำขนมเบเกอรี่ "P&P Bakery" ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรวัตถุดิบ การลงมือปฏิบัติจริง การจำหน่าย คำนวณต้นทุนสินค้า และออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักเรียนมีความสุข และมีความภาคภูมิใจกับผลผลิตที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วย

Comments