เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:38โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การประดิษฐ์หมูออมสินจากกระดาษ

Comments