ส่งเสริมรักการอ่าน

โพสต์17 ธ.ค. 2559 22:30โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2559 22:31 ]
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียน  แนะนำการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ 

Comments