ข่าว สพม.31

ร.ร.ปากช่อง เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

โพสต์25 ก.พ. 2560 04:29โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 05:26 ]


เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9   ปีการศึกษา 2559  

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ( รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60)

1. เด็กชายนิปุณ มังคะจา ม.3/12 และ เด็กชายสรวิศ กำจรเวทย์ ม.2/12  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. เด็กชายธนวิชญ์ ศิริวงศ์ศาล ม.3/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3. เด็กหญิงเพชรลดา จำปาเงิน  ม.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. เด็กชายธนภัทร ศิริวงศ์ศาล ม. 1/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโรงเรียนปากช่อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น

โพสต์25 ก.พ. 2560 03:23โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 05:50 ]


เข้าร่วมสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

 

  ด.ช. พุฒิเมธ ตุลาบดี ม.3/12

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ Pre-Maths ครั้งที่ 29 ปี 2559

1.ได้รับโล่เกียรติยศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 ด.ช.นิปุณ มังคะจา ม.3/12

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ Pre-Maths ครั้งที่ 29 ปี 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ Pre-Sience ครั้งที่ 13 ปี 2559

1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

             

โครงการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:17โดยJiraphapa Srihaphong


   นายกิตติ บุญเชิด ประธานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (สพม.31) พร้อมด้วย นายชาติตระการ   ยอดสง่า รองผอ.สพม.31และนายแสนยากร สายสิน  ศึกษานิเทศก์ สพม.31 เข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม  รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผอ.สพม.31 เป็น ประธานพิธีเปิดงาน P.M. OPEN HOUSE 2017

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:53โดยPunnawich Yurawong

 
   
     นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานพิธีเปิดงาน P.M. OPEN HOUSE 2017  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงเรียนพิมายวิทยา โดยนายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีการแสดงผลงานครู นักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระโพธิวรญาณ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทิศเหนือด้านหน้าโรงเรียน
ภาพ วสันต์ ปรางชมภู โรงเรียนพิมายวิทยา
ข่าว ปุณณวิช ยุระวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

โพสต์20 ก.พ. 2560 02:37โดยPunnawich Yurawong


     นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนปากช่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดการประชุมเริ่มเวลา 09.00 น. มีการมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดผู้บริหารโรงเรียนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ อาทิ รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559, การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน, โครงการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดของหน่วยตรวจสอบภายใน การดำเนินโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น  ปิดประชุมเวลา 12.00 น. และกำหนดการประชุมครั้งถัดไปที่โรงเรียนเมืองคงภาพ นายสมชาย มาตรบรรเทา โรงเรียนปากช่อง
ข่าว นายปุณณวิช ยุระวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผอ.สพม.31 เป็นประธานงาน "Open House 2017" ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 ก.พ. 2560 19:53โดยJiraphapa Srihaphong


  นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Open House 2017 " ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


โดยมีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
          1. การแสดงนิทรรศการกลุ่มสาระต่างๆ
          2. ผลงานครูและนักเรียน
          3. การเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม
          4. การแข่งขันทักษะด้านต่างๆให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงขั้นที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
          5. มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ข้อคิดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ


ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานนักเรียน

โพสต์14 ก.พ. 2560 00:28โดยJiraphapa Srihaphong   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 00:59 ]


  นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรม Open House ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.20 ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
 ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธี"งานคนดีศรีเสิงสาง เปิดบ้านเขียวขาว"

โพสต์13 ก.พ. 2560 22:44โดยJiraphapa Srihaphong


  นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด  "งานคนดีศรีเสิงสาง เปิดบ้านเขียวขาว" พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่ ให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 

รมว.ศึกษาธิการ เปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot camp) และตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:01โดยPunnawich Yurawong


     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp) ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยนายกิตติ บุญเชิด  ผอ.สพม.31 กล่าวรายงานการจัดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพม. 31 และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ 

     
     จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน ICU โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม.31 โดยนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำเสนอข้อมูลโรงเรียนและรับฟังนโยบายและข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป
ภาพ/ข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จัดงาน "ม.ท. สืบสานเทศกาลตรุษจีน 2560"

โพสต์6 ก.พ. 2560 23:52โดยโรงเรียน มัธยมด่านขุนทด


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน "ม.ท. สืบสานเทศกาลตรุษจีน 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวจีน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การร้องเพลงประสานเสียงภาษาจีน การแสดงละครปีศาจเหนียน การเชิดสิงโต ระบำพัด การประกวดจัดซุ้ม การประกวดจัดประตูมงคล ฯลฯ 1-10 of 528