ข่าว สพม.31

ผอ.สพม.31 บรรยายสรุปและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา

โพสต์17 ก.ค. 2560 21:48โดยPunnawich Yurawong


17 กรกฎาคม 2560 : นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 บรรยายสรุปและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มาฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

งานประชาสัมพันธ์

สพม.31 ประชุมเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โพสต์12 ก.ค. 2560 22:41โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 22:42 ]


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม. 31


คณะกรรมประกอบด้วยประธานและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่ม ได้พิจารณารูปแบบการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ โรงเรียนในสังกัด รวมจำนวน 150 คน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผอ.สพม.31 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

โพสต์12 ก.ค. 2560 21:08โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 21:09 ]


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร 
โดยนายวิเชียร จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี สพม.31 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์11 ก.ค. 2560 22:01โดยPunnawich Yurawong


เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลและการให้บริการระบบสารสนเทศ ของแต่ละกลุ่มงาน และจะศึกษารูปแบบการบริหารระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ สพม.31 ต่อไป
ศึกษาธิการภาค 14 พบปะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในเขตตรวจราชการ14

โพสต์11 ก.ค. 2560 21:29โดยPunnawich Yurawongเมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14 พบปะผู้บริหารการศึกษาในเขตตรวจราชการ 14 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ได้นำเสนอการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ 14 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคสพม.31 จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด

โพสต์6 ก.ค. 2560 04:44โดยPunnawich Yurawong


นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ. สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำ พ.ศ. 2560 ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนส่งโครงงานเข้าประกวด ทั้งสิ้นจำนวน 67 โครงงานสพม.31 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 21:06โดยJiraphapa Srihaphong

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สพม.31 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย นายชาตรี ดีทองหลาง รองผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดมาประชุมหารือร่วมกัน กำกับ ติดตามและรายงานผลตัวชี้วัด/นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ของสพม.31 บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์30 มิ.ย. 2560 21:51โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 21:55 ]


นายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสเด็จขึ้นทรงราชย์เป็นมหากษัตริย์ไทยรัชการที่ 10 แห่งราชวงค์จักรี โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 1,100 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 120 คนจากกองลูกเสือในสังกัด สพม.31 รวม 25 กอง รวม 19 หมู่ เข้าร่วมพิธี 
พิธีการเป็นไปด้วยความเรียนร้อยเป็นระเบียบ รวมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่จะเข้าร่วมงานลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 คน คือ ด.ช.จิรภัทร์ ไชย์วงศ์ และ ด.ช.รัชโยธิน วงศ์ชาลี โรงเรียนบุญวัฒนา


ผู้บริหารและบุคลากร สพม.31 ร่วมประชุมทางไกล "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560"

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:42โดยPunnawich Yurawong


นายชาตรี ดีทองหลาง นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพม. 31 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สพม.31 ร่วมประชุมทางไกล "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560" ในวันที่ 28 มิย 60 เวลา 13.30 น ณ ห้องสมศักดิ์ พันธุ์เกษม สพม.31การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2560

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:25โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 21:26 ]


วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 5/2560   ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนาให้การต้อนรับ

1-10 of 576