ข่าว สพม.31

ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

โพสต์21 เม.ย. 2560 21:13โดยPunnawich Yurawong


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2560  ณ สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาและโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ร่วมให้การต้อนรับ


รายงานข่าวโดย ปุณณวิช ยุระวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560

โพสต์10 เม.ย. 2560 23:34โดยPunnawich Yurawong


นายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560      ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยมีอดีตผู้บริหาร สพม.31 และโรงเรียนมัธยมศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจขอบคุณภาพถ่ายโดย นายสมชาย มาตรบรรเทา
โรงเรียนปากช่อง

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

โพสต์31 มี.ค. 2560 00:44โดยPunnawich Yurawong

     

     นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.31 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารไอซีทีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 50 แห่ง วิทยาจากภาคเอกชนที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการศึกษา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและกรณีศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย สพม.31 จะส่งเสริมการนำไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป

สพม.31 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

โพสต์28 มี.ค. 2560 21:21โดยPunnawich Yurawong


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม. 31 เป็นประธานการรับรายงานตัวบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษโรงเรียนในสังกัด สพม.31  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 

การประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

โพสต์19 มี.ค. 2560 22:03โดยPunnawich Yurawong


นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม


ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย ศน.นิธิรัตน์ อุทัยพร

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2560

โพสต์16 มี.ค. 2560 22:12โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 22:08 ]


นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองคง โดยนายอำเภอคง นายพัลลภสิงห์ทอง นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองคงให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผอ. สพม.31 แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินการตามนโยบาย อาทิ PLC (Professional Learning Comunity), การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการประชุมตามวาระภาพ/ข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผอ.สพม.31 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

โพสต์14 มี.ค. 2560 02:32โดยJiraphapa Srihaphong

   นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ร่วมศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการ Sakura Network และสมาชิก JP NIHONGO Network เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาและการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น
                                                                                       

ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:00โดยPunnawich Yurawong

     
  
   นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.31 โดยมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร

โพสต์8 มี.ค. 2560 23:10โดยPunnawich Yurawong


      นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ วังน้ำเขียวเลควิว นครราชสีมา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในสังกัดและ สพม.31 จำนวน 120 คน ได้รับเกียรติจากนายทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากรการอบรม
ขอบคุณภาพถ่ายโดย นายสมชาย มาตรบรรเทา โรงเรียนปากช่อง

ร.ร.ปากช่อง เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

โพสต์25 ก.พ. 2560 04:29โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 05:26 ]


เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9   ปีการศึกษา 2559  

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ( รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60)

1. เด็กชายนิปุณ มังคะจา ม.3/12 และ เด็กชายสรวิศ กำจรเวทย์ ม.2/12  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. เด็กชายธนวิชญ์ ศิริวงศ์ศาล ม.3/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3. เด็กหญิงเพชรลดา จำปาเงิน  ม.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. เด็กชายธนภัทร ศิริวงศ์ศาล ม. 1/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง1-10 of 537