ข่าว สพม.31

ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน"

โพสต์28 ก.ย. 2560 23:41โดยJiraphapa Srihaphong

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน"  ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา และบรรยายพิเศษให้กับครูผู้ช่วย โดยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูในศวรรษที่21 บทบาทของครูต้องเปลี่ยนจากTech เป็น Coach การใช้ภาษา พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยการอบรมในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการจำนวน 100 คน
ผอ.สพม. 31 ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับไตรภพ ทองงาม นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.31 ชนะเลิศ 2 เหรียญทองการแข่งขันไอซ์สเก็ต กีฬาซีเกมส์

โพสต์17 ก.ย. 2560 23:22โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2560 00:27 ]


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. 31 พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ กับนายไตรภพ ทองงาม  นักเรียน ชั้น ม.4/3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.31 นักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง การแข่งขันไอซ์สเก็ต ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


ขอบคุณภาพข่าวโดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 และภาพการแข่งขันจากอินเทอร์เน็ต

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะสู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์17 ก.ย. 2560 22:10โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 22:13 ]


เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะสู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวม 130 คน เข้าร่วมประชุม วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในสังกัด


ผู้บริหารและบุคลากร สพม. 31 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

โพสต์17 ก.ย. 2560 22:06โดยPunnawich Yurawong


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สพม. 31 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


สืบเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม มีการจับสัตว์น้ำเกินระดับเหมาะสม การเพาะปลูกได้รับความเสียหาย และเขตป่าสงวนถูกบุกรุกทำลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลและให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเล โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง และเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป.ภาพ/ข่าว ปุณณวิช ยุระวงศ์

สพม.31 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:58โดยPunnawich Yurawong


วันนี้ (8 ก.ย. 2560) สพม.31 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด วิยากรได้รับเกียรติจากนายเสกศิษย์ จีระวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สพป นม. 4 และนายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม.31 บรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับฐานข้อมูลขั้นเงินเดือน และการใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรผู้รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม.31 บรรยายพิเศษและกล่าวปิดการประชุม


ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์7 ก.ย. 2560 22:03โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 22:59 ]

     

    นายกิตติ บุญเชิด ผอ. สพม. 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

     สพม. 31 และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ของโรงเรียนในลู่ที่ 3 (ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา และมัธยมสายสามัญ) สังกัด สพฐ. อปท. และสถานศึกษาเอกชน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 


     นายกิตติ บุญเชิด กล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนอย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และเพื่อจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ชนะสำดับที่ 1 เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ขอให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป


ขอบคุณภาพถ่าย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มัธยม 31

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์7 ก.ย. 2560 20:38โดยJiraphapa Srihaphong

 สพม.31 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  และการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สังกัด สพป นม. 4 เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับฐานข้อมูลขั้นเงินเดือน และการใช้โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มอบเงินสนับสนุนงานมุทิตาจิต

โพสต์6 ก.ย. 2560 00:52โดยPunnawich Yurawong


เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยนางปาณิศรา สุทนต์ รอง ผอ.สพม.31 รับมอบเงินสนับการจัดงานมุทิตาจิต จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จำนวน 20,000 บาท โดยนางสาวประมวล แพนขุนทด และนางอรทัย พยัคฆ์มะเริง ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

สพม.31 รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โพสต์5 ก.ย. 2560 03:16โดยPunnawich Yurawong


นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 นครราชสีมา นำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บุคลากรของเขต มอบเงินช่วยเหลือพี่น้อง โรงเรียนในสังกัด สพม. 23 สกลนคร  ที่ประสบอุทกภัย เป็นเงิน 277,919 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


สพม.31 จัดประกวดการออกแบบกิจกรรมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โพสต์5 ก.ย. 2560 02:18โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 02:30 ]


นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการออกแบบกิจกรรมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ อาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนายชาติตระการ ยอดสง่า กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นส่วนหนึ่งของจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เน้นการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้กระบวนการตัดสินใจ สพม.31 จึงได้จัดให้มีโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และกิจกรรมการประกวดการออกแบบกิจกรรมและแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560


การจัดการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมและแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรม ประกวด นำเสนอแผนจัดการเรียนรู้ และประกวดบูธ แสดงผลงาน/ชิ้นงานของครู/นักเรียน ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศกิจกรรมการประกวดการออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และวัสดุทัศนูปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม

ภาพทั้งหมด https://goo.gl/photos/4iTtjX8t8UEQL9Jx6

1-10 of 603