ข่าว สพม.31

การประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

โพสต์19 มี.ค. 2560 22:03โดยPunnawich Yurawong


นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนฯ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม


ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย ศน.นิธิรัตน์ อุทัยพร

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2560

โพสต์16 มี.ค. 2560 22:12โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 22:08 ]


นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองคง โดยนายอำเภอคง นายพัลลภสิงห์ทอง นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองคงให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผอ. สพม.31 แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินการตามนโยบาย อาทิ PLC (Professional Learning Comunity), การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการประชุมตามวาระภาพ/ข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผอ.สพม.31 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

โพสต์14 มี.ค. 2560 02:32โดยJiraphapa Srihaphong

   นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 ร่วมศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการ Sakura Network และสมาชิก JP NIHONGO Network เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาและการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น
                                                                                       

ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:00โดยPunnawich Yurawong

     
  
   นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.31 โดยมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน

ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร

โพสต์8 มี.ค. 2560 23:10โดยPunnawich Yurawong


      นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ วังน้ำเขียวเลควิว นครราชสีมา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในสังกัดและ สพม.31 จำนวน 120 คน ได้รับเกียรติจากนายทองสุข มันตาทร เป็นวิทยากรการอบรม
ขอบคุณภาพถ่ายโดย นายสมชาย มาตรบรรเทา โรงเรียนปากช่อง

ร.ร.ปากช่อง เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

โพสต์25 ก.พ. 2560 04:29โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 05:26 ]


เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9   ปีการศึกษา 2559  

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ( รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60)

1. เด็กชายนิปุณ มังคะจา ม.3/12 และ เด็กชายสรวิศ กำจรเวทย์ ม.2/12  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. เด็กชายธนวิชญ์ ศิริวงศ์ศาล ม.3/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

3. เด็กหญิงเพชรลดา จำปาเงิน  ม.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

4. เด็กชายธนภัทร ศิริวงศ์ศาล ม. 1/12  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโรงเรียนปากช่อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น

โพสต์25 ก.พ. 2560 03:23โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 05:50 ]


เข้าร่วมสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

 

  ด.ช. พุฒิเมธ ตุลาบดี ม.3/12

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ Pre-Maths ครั้งที่ 29 ปี 2559

1.ได้รับโล่เกียรติยศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 ด.ช.นิปุณ มังคะจา ม.3/12

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ Pre-Maths ครั้งที่ 29 ปี 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ Pre-Sience ครั้งที่ 13 ปี 2559

1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

             

โครงการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:17โดยJiraphapa Srihaphong


   นายกิตติ บุญเชิด ประธานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (สพม.31) พร้อมด้วย นายชาติตระการ   ยอดสง่า รองผอ.สพม.31และนายแสนยากร สายสิน  ศึกษานิเทศก์ สพม.31 เข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม  รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผอ.สพม.31 เป็น ประธานพิธีเปิดงาน P.M. OPEN HOUSE 2017

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:53โดยPunnawich Yurawong

 
   
     นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานพิธีเปิดงาน P.M. OPEN HOUSE 2017  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงเรียนพิมายวิทยา โดยนายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีการแสดงผลงานครู นักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระโพธิวรญาณ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทิศเหนือด้านหน้าโรงเรียน
ภาพ วสันต์ ปรางชมภู โรงเรียนพิมายวิทยา
ข่าว ปุณณวิช ยุระวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

โพสต์20 ก.พ. 2560 02:37โดยPunnawich Yurawong


     นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนปากช่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดการประชุมเริ่มเวลา 09.00 น. มีการมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดผู้บริหารโรงเรียนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ อาทิ รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559, การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน, โครงการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดของหน่วยตรวจสอบภายใน การดำเนินโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น  ปิดประชุมเวลา 12.00 น. และกำหนดการประชุมครั้งถัดไปที่โรงเรียนเมืองคงภาพ นายสมชาย มาตรบรรเทา โรงเรียนปากช่อง
ข่าว นายปุณณวิช ยุระวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1-10 of 533